Meno:
Heslo:
PonúkameKontaktDotazníkOrganizačný poriadokFotogalériaO nás

Jasličky Jarka

Materská škola Jarka

Poloha

Dispozičné riešenie

Priestory

Personál

Angličtina

Stravovanie

Cenník

Otvorené

Kontakt

 


Súkromná bilingválna materská škôlka Jarka

(pre deti od 4 do 6 rokov)

Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu s názvom “MATERSKÁ ŠKÔLKA JARKA.
Naše osnovy a plány výchovno - vzdelávacej činnosti sú pripravované aktuálne každý týždeň, s cieľom dosiahnuť stupeň vzdelania detí podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácii vo vzdelávaní ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie nultého stupňa. 
Obzvlášť sa zameriavame na osvojovanie si správnych stravovacích návykov, zdravý životný štýl, na rôzne environmentálne aktivity, rozvoj materinského jazyka, ale aj na oboznamovanie sa s anglickým jazykom.
Dôraz kladieme na estetické, podnetné prostredie, čo sa týka interiéru aj exteriéru.
Deti hravou formou získavajú základné poznatky o okolitom svete.
Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme 
• s minimálnym počtom detí v MŠ (prijímame maximálne 5 - 7 nových detí, pričom kapacita nášho zariadenia je 25 detí!)
• poskytujeme omnoho širšie a neporovnateľne lepšie služby ako štátne MŠ, nielen s ohľadom na malé počty detí v triede na jednu učiteľku (max. 5 - 10 detí)
• starostlivosť, výchovu a vzdelávanie zabezpečuje stabilný, príjemný, láskavý, pracovitý, len stabilný a kvalifikovaný personál
• individuálne
 sa venujeme nielen deťom, ktoré majú v nasledujúcich rokoch plniť povinnú školskú dochádzku. Nie je pre nás v prípade potreby problém prebaliť dieťa, alebo  individuálne poskytnúť špecifickú starostlivosť dieťaťu (aj s určitým zdravotným handicapom)!
• využívame nielen základné všeobecné poznatky správnej predprimárnej pedagogiky, ale v prípade potreby aplikujme vo svojej činnosti všetky moderné poznatky z muzikoterapie, činnostnej terapie, koncentratívnej pohybovej terapie, arteterapie, biblioterapie, terapie hrou, dramatoterapie a ďalšie, ale využívame aj to najlepšie z Montessori pedagogiky
• mimo výchovno - vzdelávacej činnosti sa organizujú aktivity, ktoré pomáhajú odbúravať stres a napätie. Nielen tým najlepším možným spôsobom - plným využitím času stráveného v prírode (väčšinu času predpoludnia, ako aj poobedia trávime vonku - na čerstvom vzduchu!), nielen voľnými hrami v parkoch, či na detských ihriskách, alebo na našom detskom pieskovisku, či v našej záhrade, ale aj aplikáciou rôznych indoorových aktivít, hudobno-pohybových hier, rôznych činností počas rozcvičiek a pod.
• chceme jednoducho za primerane nízku cenu ponúknuť rodičom naozaj kvalitnú starostlivosť o ich deti u nás
• veľkej obľube u detí sa tešia netradičné besiedky k významným a sviatočným dňom (ako napr. Vianočná – Mikulášska), ako aj iné aktivity (napr. Maškarný ples, oslava Dňa otcov atď.) 
• nie je možné vymenovať všetky naše aktivity počas celého roka - najlepšie bude, keď ich doprajete aj vašim deťom
• najväčšou odmenou pre nás je okrem šťastia „našich“ už  niekoľko desiatok detí aj spokojnosť našich klientov, rodičov, ktorí sa k nám vždy vrátia s ďalším novonarodeným dieťaťom a často ostávame i naďalej v kontakte ako dobrí priatelia
• svojou činnosťou voľne, priamo, plynule, bez stresu z nového prostredia a nových ľudí ako aj bez ďalších problémov s tým súvisiacimi, nadväzujeme na poctivú prácu odvedenú v Jasličkách Jarka!
 
© 2012 Jasle Nitra s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by Weblife, design by Tadashi, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife. Počet prístupov: 252646