Meno:
Heslo:
PonúkameKontaktDotazníkOrganizačný poriadokFotogalériaO nás

Jasličky Jarka

Materská škola Jarka

Poloha

Dispozičné riešenie

Priestory

Personál

Angličtina

Stravovanie

Cenník

Otvorené

Kontakt

 


Súkromné bilingválne jasličky Jarka
(pre deti 0,5 do 4 rokov)

Ako jediní na Slovensku pracujeme podľa vlastného vzdelávacieho programu s názvom “JASLIČKY JARKA” 
modifikovaného pre potreby našich jasličiek
Zjednodušene povedané - naše deti majú, okrem starostlivosti bežne zabezpečovanej v iných jasličkách, veľmi skoro možnosť vzdelávania a výchovy už ako v materskej škole (približne od 15 - 18 mesiacov veku)!
Naše osnovy a plány výchovno - vzdelávacej činnosti sú pripravované aktuálne každý týždeň, s cieľom dosiahnuť zdravý vývoj dieťaťa primeraný jeho veku a individuálnym schopnostiam.
Okrem bežných úkonov starostlivosti o dieťa (ako prebaľovanie, kŕmenie, nočníkovanie, utišovanie, uspávanie atď.) 
sa zameriavame primerane veku dieťaťa na:

• uplatnenie hlavných zásad zdravej výživy a pitného režimu dieťaťa, vypestovanie správnych stravovacích návykov, jednoducho sa snažíme od útleho veku deťom vštepovať hlavné  zásady správneho životného štýlu
• rozvoj materinského jazyka, ale aj na oboznamovanie sa s anglickým jazykom
• uplatnenie metód a foriem výchovnej činnosti s ohľadom na vek dieťaťa, výchovné zamestnávanie detí, kde hra slúži ako nástroj rozvoja osobnosti 
• rozvíjanie rozumových, rečových, pohybových, pracovných, hudobných a výtvarných schopností dieťaťa, ako aj kultúrno-hygienických návykov
• rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky
• voľné hry sa striedajú s organizovanými aktivitami ako - pohybové, výtvarné, kreatívne, hudobné aktivity (napr. Tanečný krúžok, Šikovné ručičky ...)
• je využívaná obojsmerná verbálna a neverbálna komunikácia s dieťaťom
• snažíme sa aj my zachytiť včas rôzne poruchy vývoja, či problémového správania sa v závislosti od veku dieťaťa
• s minimálnym počtom detí v jasličkách – naše priestorové kapacity zámerne využívame zhruba na 50%, aby sme docielili maximálne welfare pre naše deti
(prijímame maximálne 3 deti (do 1,5 roka veku) a 10 - 12 detí (od 1,5 do 4 rokov), pričom kapacita nášho zariadenia je 25 detí!)
• mimo výchovno - vzdelávacej činnosti sa organizujú aktivity, ktoré pomáhajú odbúravať stres a napätie. Najmä tým najlepším možným spôsobom - plným využitím času stráveného v prírode (väčšinu času predpoludnia, ako aj poobedia trávime vonku - na čerstvom vzduchu!)
• a v neposlednej rade sa snažíme deťom odmalička vštepovať zásady spoločenského správania a vedieme ich k základným mravným hodnotám, kde učiteľka/opatrovateľka slúži ako vzor pre dieťa
• svojou činnosťou pripravujeme deti na možnosť prechodu „bez ďalšej adaptácie“ do Súkromnej bilingválnej materskej škôlky Jarka
A toto všetko je možné uskutočňovať len s ideálnym počtom detí v triede (max. 3 - 5 - 7 detí / podľa veku detí) pripadajúcich na jednu učiteľku/opatrovateľku a stabilným, príjemným, láskavým, pracovitým a len kvalifikovaným personálom
 
© 2012 Jasle Nitra s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by Weblife, design by Tadashi, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife. Počet prístupov: 252626