Meno:
Heslo:
PonúkameKontaktDotazníkOrganizačný poriadokFotogalériaAko sa plnia snyO nás

Jasličky Jarka

Materská škola Jarka

Poloha

Dispozičné riešenie

Priestory

Personál

Angličtina

Stravovanie

Cenník

Otvorené

Kontakt

 


Bilingválne jasle Jarka
(pre deti 0,5 do 3,5 rokov)

Ako jediní na Slovensku pracujeme podľa vlastného vzdelávacieho programu s názvom “JASLIČKY JARKA” 
modifikovaného pre potreby našich jasličiek
Zjednodušene povedané - naše deti majú, okrem starostlivosti bežne zabezpečovanej v iných jasličkách, veľmi skoro možnosť vzdelávania a výchovy už ako v materskej škole (približne od 15 - 18 mesiacov veku)!
Naše osnovy a plány výchovno - vzdelávacej činnosti sú pripravované aktuálne každý týždeň, s cieľom dosiahnuť zdravý vývoj dieťaťa primeraný jeho veku a individuálnym schopnostiam.
Okrem bežných úkonov starostlivosti o dieťa (ako prebaľovanie, kŕmenie, nočníkovanie, utišovanie, uspávanie atď.) 
sa zameriavame primerane veku dieťaťa na:

• uplatnenie hlavných zásad zdravej výživy a pitného režimu dieťaťa, vypestovanie správnych stravovacích návykov, jednoducho sa snažíme od útleho veku deťom vštepovať hlavné  zásady správneho životného štýlu
• rozvoj materinského jazyka, ale aj na oboznamovanie sa s anglickým jazykom
• uplatnenie metód a foriem výchovnej činnosti s ohľadom na vek dieťaťa, výchovné zamestnávanie detí, kde hra slúži ako nástroj rozvoja osobnosti 
• rozvíjanie rozumových, rečových, pohybových, pracovných, hudobných a výtvarných schopností dieťaťa, ako aj kultúrno-hygienických návykov
• rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky
• voľné hry sa striedajú s organizovanými aktivitami ako - pohybové, výtvarné, kreatívne, hudobné aktivity
• je využívaná obojsmerná verbálna a neverbálna komunikácia s dieťaťom
• snažíme sa aj my zachytiť včas rôzne poruchy vývoja, či problémového správania sa v závislosti od veku dieťaťa
• s minimálnym počtom detí v jasličkách – naše priestorové kapacity zámerne využívame zhruba na 50%, aby sme docielili maximálne welfare pre naše deti
(prijímame maximálne 3 deti (do 1 roku veku) a 10 - 12 detí (od 1,5 do 3 rokov), pričom kapacita nášho zariadenia je 25 detí)
• mimo výchovno - vzdelávacej činnosti sa organizujú aktivity, ktoré pomáhajú odbúravať stres a napätie. Najmä tým najlepším možným spôsobom - plným využitím času stráveného v prírode (väčšinu času predpoludnia, ako aj poobedia trávime vonku - na čerstvom vzduchu!)
• a v neposlednej rade sa snažíme deťom odmalička vštepovať zásady spoločenského správania a vedieme ich k základným mravným hodnotám, kde učiteľka/opatrovateľka slúži ako vzor pre dieťa
• svojou činnosťou pripravujeme deti na možnosť prechodu „bez ďalšej adaptácie“ do Súkromnej bilingválnej materskej škôlky Jarka
A toto všetko je možné uskutočňovať len s ideálnym počtom detí v triede (max. 3 - 5 - 7 detí / podľa veku detí) pripadajúcich na jednu učiteľku/opatrovateľku a stabilným, príjemným, láskavým, pracovitým a len kvalifikovaným personálom

 
© 2012 Jasle Nitra s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by Weblife, design by Tadashi, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife. Počet prístupov: 239597