Meno:
Heslo:
PonúkameKontaktDotazníkOrganizačný poriadokFotogalériaAko sa plnia snyO nás

Poloha

Dispozičné riešenie

Priestory

Personál

Angličtina

Stravovanie

Cenník

Otvorené

Kontakt

Odkazy - reklamy

 

Súkromná bilingválna materská škôlka Jarka s jasličkami

ako prvá v Nitre ponúka nový typ
bilingválnych jasličiek a privátnej bilingválnej materskej školy heterogénneho - rodinného typu,
zabezpečujúc starostlivosť, výchovu a vzdelávanie detí od 0,5 do 6 rokov.

V cene už od 119 Eur mesačne (viac tu: Cenník),
celoročne, v čase už od 620 do 1700 (viac tu: Otvorené), 
ponúkame vašim deťom okrem bežnej starostlivosti: 
edukáciu v slovenskom a anglickom jazyku,
veľké detské ihrisko,
veľkú záhradu s detským pieskoviskom, 
veľkou terasou a bazénom ...


Bilingválne jasle Jarka
(pre deti 0,5 do 3 rokov)

Ako jediní na Slovensku pracujeme podľa vlastného vzdelávacieho programu s názvom “JASLIČKY JARKA” 
modifikovaného pre potreby našich jasličiek
Zjednodušene povedané - naše deti majú, okrem starostlivosti bežne zabezpečovanej v iných jasličkách, veľmi skoro možnosť vzdelávania a výchovy už ako v materskej škole (približne od 15 - 18 mesiacov veku)!
Naše osnovy a plány výchovno - vzdelávacej činnosti sú pripravované aktuálne každý týždeň, s cieľom dosiahnuť zdravý vývoj dieťaťa primeraný jeho veku a individuálnym schopnostiam.
Okrem bežných úkonov starostlivosti o dieťa (ako prebaľovanie, kŕmenie, nočníkovanie, utišovanie, uspávanie atď.) 
sa zameriavame primerane veku dieťaťa na:

• uplatnenie hlavných zásad zdravej výživy a pitného režimu dieťaťa, vypestovanie správnych stravovacích návykov, jednoducho sa snažíme od útleho veku deťom vštepovať hlavné  zásady správneho životného štýlu
• rozvoj materinského jazyka, ale aj na oboznamovanie sa s anglickým jazykom
• uplatnenie metód a foriem výchovnej činnosti s ohľadom na vek dieťaťa, výchovné zamestnávanie detí, kde hra slúži ako nástroj rozvoja osobnosti 
• rozvíjanie rozumových, rečových, pohybových, pracovných, hudobných a výtvarných schopností dieťaťa, ako aj kultúrno-hygienických návykov
• rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky
• voľné hry sa striedajú s organizovanými aktivitami ako - pohybové, výtvarné, kreatívne, hudobné aktivity
• je využívaná obojsmerná verbálna a neverbálna komunikácia s dieťaťom
• snažíme sa aj my zachytiť včas rôzne poruchy vývoja, či problémového správania sa v závislosti od veku dieťaťa
• s minimálnym počtom detí v jasličkách – naše priestorové kapacity zámerne využívame zhruba na 50%, aby sme docielili maximálne welfare pre naše deti (prijímame maximálne 10 - 12 detí, pričom kapacita nášho zariadenia je 20 detí!)
• mimo výchovno - vzdelávacej činnosti sa organizujú aktivity, ktoré pomáhajú odbúravať stres a napätie. Najmä tým najlepším možným spôsobom - plným využitím času stráveného v prírode (väčšinu času predpoludnia, ako aj poobedia trávime vonku - na čerstvom vzduchu!)
• a v neposlednej rade sa snažíme deťom odmalička vštepovať zásady spoločenského správania a vedieme ich k základným mravným hodnotám, kde učiteľka/opatrovateľka slúži ako vzor pre dieťa
• svojou činnosťou pripravujeme deti na možnosť prechodu bez ďalšej adaptácie“ do Súkromnej bilingválnej materskej škôlky Jarka
A toto všetko je možné uskutočňovať len s ideálnym počtom detí v triede (max. 3 - 5 - 6 detí / podľa veku detí) pripadajúcich na jednu učiteľku/opatrovateľku a stabilným, príjemným, láskavým, pracovitým a len kvalifikovaným personálom


Súkromná bilingválna materská škôlka Jarka

(pre deti od 3 do 6 rokov)

Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu s názvom “MATERSKÁ ŠKÔLKA JARKA.
Naše osnovy a plány výchovno - vzdelávacej činnosti sú pripravované aktuálne každý týždeň, s cieľom dosiahnuť stupeň vzdelania detí podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácii vo vzdelávaní ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie nultého stupňa. 
Obzvlášť sa zameriavame na osvojovanie si správnych stravovacích návykov, zdravý životný štýl, na rôzne environmentálne aktivity, rozvoj materinského jazyka, ale aj na oboznamovanie sa s anglickým jazykom.
Dôraz kladieme na estetické, podnetné prostredie, čo sa týka interiéru aj exteriéru.
Deti hravou formou získavajú základné poznatky o okolitom svete.
Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme 

• s minimálnym počtom detí v MŠ – naše priestorové kapacity zámerne využívame zhruba na 50%, aby sme docielili maximálne welfare pre naše deti (prijímame maximálne 5 - 7 detí, kapacita nášho zariadenia je 10 detí!)
• poskytujeme omnoho širšie a neporovnateľne lepšie služby ako štátne MŠ, nielen s ohľadom na malé počty detí v triede na jednu učiteľku (max. 5 - 7 detí)
• starostlivosť, výchovu a vzdelávanie zabezpečuje stabilný, príjemný, láskavý, pracovitý, len stabilný a kvalifikovaný personál
• individuálne sa venujeme nielen deťom, ktoré majú v nasledujúcich rokoch plniť povinnú školskú dochádzku. Nie je pre nás v prípade potreby problém prebaliť dieťa, alebo  individuálne poskytnúť špecifickú starostlivosť dieťaťu (aj s určitým zdravotným handicapom)!
• využívame nielen základné všeobecné poznatky správnej predprimárnej pedagogiky, ale v prípade potreby aplikujme vo svojej činnosti všetky moderné poznatky z muzikoterapie, činnostnej terapie, koncentratívnej pohybovej terapie, arteterapie, biblioterapie, terapie hrou, dramatoterapie a ďalšie, ale využívame aj to najlepšie z Montessori pedagogiky
• mimo výchovno - vzdelávacej činnosti sa organizujú aktivity, ktoré pomáhajú odbúravať stres a napätie. Nielen tým najlepším možným spôsobom - plným využitím času stráveného v prírode 
(väčšinu času predpoludnia, ako aj poobedia trávime vonku - na čerstvom vzduchu!), nielen voľnými hrami v parkoch, či na detských ihriskách, alebo na našom detskom pieskovisku, či v našej záhrade, ale aj aplikáciou rôznych indoorových aktivít, hudobno-pohybových hier, rôznych činností počas rozcvičiek a pod.
• chceme jednoducho za primerane nízku cenu ponúknuť rodičom naozaj kvalitnú starostlivosť o ich deti u nás
• veľkej obľube u detí sa tešia netradičné besiedky k významným a sviatočným dňom (ako napr. Vianočná – Mikulášska), ako aj iné aktivity (napr. Maškarný ples, oslava Dňa otcov atď.) 
• nie je možné vymenovať všetky naše aktivity počas celého roka - najlepšie bude, keď ich doprajete aj vašim deťom
• najväčšou odmenou pre nás je okrem šťastia „našich“ už  niekoľko desiatok detí aj spokojnosť našich klientov, rodičov, ktorí sa k nám vždy vrátia s ďalším novonarodeným dieťaťom a často ostávame i naďalej v kontakte ako dobrí priatelia
• svojou činnosťou voľne, priamo, plynule, bez stresu z nového prostredia a nových ľudí ako aj bez ďalších problémov s tým súvisiacimi, nadväzujeme na poctivú prácu odvedenú v Jasličkách Jarka!


Podľa našich skúseností  - prihlasujte sa už aspoň 1 - 3 - 12 mesiacov vopred. 
(Deti sú prijímané na základe vyplneného Dotazníka chronologicky, to znamená podľa dátumu prijatia / resp. čísla Dotazníka.)


Ako jediní v Nitre ponúkame vyše 20 ročné skúsenosti, vlastné, nové, zdravé, nadštandardné a bezbariérové priestory v tichej lokalite v širšom centre Nitry. Ponúkame skutočne zdravú plnohodnotnú výživu určenú deťom v tomto veku, prevádzku schválenú a riadenú neustále v súlade so všetkými platnými normami.  

(viac pri osobnom stretnutí - po vyplnení Dotazníka) 

 
© 2012 Jasle Nitra s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by Weblife, design by Tadashi, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife. Počet prístupov: 237553