Meno:
Heslo:
PonúkameKontaktDotazníkyOrganizačný poriadokFotogalériaAko sa plnia snyO nás

Angličtina

Stravovanie

Personál

Poloha

Dispozičné riešenie

Priestory

Cenník

Otvorené

Kontakt

Odkazy - reklamy

 

Táto stránka má len informatívny charakter!
Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite sem.

Súkromná bilingválna materská škôlka Jarka s jasličkami
ako prvá v Nitre ponúka nový typ
privátnej bilingválnej materskej školy s jasličkami rodinného typu,
zabezpečujúc celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie detí od 0,5 – 6 rokov

Súkromná bilingválna materská škôlka Jarka
(pre deti od 1,5 – 6 rokov, vek nie je u nás hlavným kritériom!)

Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu “ZDRAVOU VÝŽIVOU KU ZDRAVIU”.
Naše osnovy a plány výchovno - vzdelávacej činnosti sú pripravované aktuálne každý týždeň, s cieľom dosiahnuť stupeň vzdelania detí podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácii vo vzdelávaní ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie nultého stupňa.
Obzvlášť sa zameriavame na osvojovanie si správnych stravovacích návykov, zdravý životný štýl, na rôzne environmentálne aktivity, rozvoj materinského jazyka, ale aj na oboznamovanie sa s anglickým jazykom.
Dôraz kladieme na estetické, podnetné prostredie, čo sa týka interiéru aj exteriéru.
Deti hravou formou získavajú základné poznatky o okolitom svete.

Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme

• s minimálnym počtom detí v triede – naše priestorové kapacity zámerne využívame zhruba na 50%, aby sme docielili maximálne welfare pre naše deti
• starostlivosť, výchovu a vzdelávanie zabezpečuje príjemný, láskavý, pracovitý, len kvalifikovaný personál
• individuálne sa venujeme nielen deťom, ktoré majú v nasledujúcich rokoch plniť povinnú školskú dochádzku. Nie je pre nás v prípade potreby žiadny problém prebaliť dieťa, alebo  individuálne poskytnúť špecifickú starostlivosti dieťaťu s nepriaznivým zdravotným stavom (spolupráca s logopédom, či inými odborníkmi je pre nás samozrejmosťou!).
• využívame nielen základné všeobecné poznatky správnej predprimárnej pedagogiky, ale v prípade potreby aplikujme vo svojej činnosti všetky moderné poznatky z muzikoterapie, činnostnej terapie, koncentratívnej pohybovej terapie, arteterapie, biblioterapie, terapie hrou, dramatoterapie a ďalšie, ale využívame aj to najlepšie z Montessori pedagogiky.
• mimo hlavnej výchovno - vzdelávacej činnosti sa organizujú aktivity, ktoré pomáhajú odbúravať stres a napätie. Nielen tým najlepším možným využitím času stráveného v prírode, ale aj aplikáciou rôznych hudobno-pohybových hier, rôznych aktivít počas rozcvičiek, z čoho sa momentálne asi najväčšej obľube u detí teší zumba. • chceme jednoducho za primerane nízku cenu ponúknuť rodičom naozaj kvalitnú starostlivosť o ich deti u nás, 
  o deti úplne zdravé ako aj so zdravotným znevýhodnením.
• obrovskej obľube nielen u detí, ale aj u rodičov sa tešia nielen klasické Besiedky k významným a sviatočným dňom, ale aj pravidelné a na rôzne témy organizované spoločné worskhopy
• svojou činnosťou voľne, priamo, plynule, bez stresu z nového prostredia a nových ľudí ako aj bez ďalších problémov s tým súvisiacimi, nadväzujeme na poctivú prácu odvedenú v Jasličkách Jarka
• najväčšou odmenou pre nás je okrem šťastia „našich“ už  niekoľko desiatok detí aj spokojnosť našich klientov, rodičov, ktorí sa k nám vždy vrátia s ďalším novonarodeným dieťaťom a často ostávame i naďalej v kontakte ako dobrí priatelia!

Jasličky Jarka
(pre deti od 6 – 18 mesiacov, vek nie je u nás hlavným kritériom!)

Asi ako jediní na Slovensku pracujeme podľa vlastného vzdelávacieho programu “ZDRAVOU VÝŽIVOU KU ZDRAVIU” modifikovaného na potreby našich jasličiek.

Naše osnovy a plány výchovno - vzdelávacej činnosti sú pripravované aktuálne každý týždeň, s cieľom dosiahnuť zdravý vývoj dieťaťa primeraný jeho veku a individuálnym schopnostiam.

Okrem bežných úkonov starostlivosti o dieťa (ako prebaľovanie, kŕmenie, nočníkovanie, utišovanie, uspávanie atď.) sa zameriavame primerane veku dieťaťa na:
 • uplatnenie hlavných zásad zdravej výživy a pitného režimu dieťaťa, vypestovanie správnych stravovacích návykov, jednoducho sa snažme od útleho veku deťom      vštepovať hlavné  zásady správneho životného štýlu
• rozvoj materinského jazyka, ale aj na oboznamovanie sa s anglickým jazykom.
• uplatnenie metód a foriem výchovnej činnosti s ohľadom na vek dieťaťa, výchovné zamestnávanie detí, kde hra slúži ako nástroj rozvoja osobnosti
• rozvíjanie rozumových, rečových, pohybových, pracovných, hudobných a výtvarných schopností dieťaťa, ako aj kultúrno-hygienických návykov
• rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky
• voľné hry sa striedajú s organizovanými aktivitami ako - pohybové, výtvarné, kreatívne, hudobné aktivity
• je využívaná obojsmerná verbálna a neverbálna komunikácia s dieťaťom
• snažíme sa aj my zachytiť včas rôzne poruchy vývoja, či problémového správania sa v závislosti od veku dieťaťa
• a v neposlednej rade sa snažíme deťom odmalička vštepovať zásady spoločenského správania a vedieme ich k základným mravným hodnotám, kde opatrovateľka slúži ako    vzor pre dieťa
• svojou činnosťou pripravujeme naše deti na bezproblémový, pozvoľný a priamy „prestup“ do Súkromnej bilingválnej materskej škôlky Jarka.

A toto všetko je možné uskutočňovať len s minimálnym počtom detí v triede,  kde sa o všetko stará príjemný, láskavý, pracovitý a len kvalifikovaný personál.

Najdôležitejšia informácia pre Vás:
všetko, čo ponúkame na našich webových stránkach – aj reálne vykonávame. 

Deti prijímame na základe poradovníka!
Deti prijímame počas celého roka, pokiaľ je voľná kapacita.
Sme tu pre rodičov, pre ktorých je dieťa na 1. mieste!

(Viac informácií: 0905 912 496 - Dr. Pechočiak).

Podľa našich skúseností  - prihlasujte sa už aspoň 1 - 3 - 12 mesiacov vopred. 
(Deti sú prijímané na základe vyplneného Dotazníka chronologicky, to znamená podľa dátumu prijatia / resp. čísla Dotazníka.)

Ako jediní v Nitre ponúkame vyše 20 ročné skúsenosti, vlastné, nové, zdravé, nadštandardné a bezbariérové priestory v tichej lokalite v širšom centre Nitry. Len v našej súkromnej bilingválnej materskej škôlke s jasličkami vyučujú učiteľky so vzdelaním potrebným pre MŠ. Ponúkame skutočne zdravú plnohodnotnú výživu určenú deťom v tomto veku, prevádzku schválenú a riadenú neustále v súlade so všetkými platnými normami. Bez vážnych problémov budeme pokračovať v našej činnosti, budeme sa neustále zlepšovať a pracovať na sebe pre radosť našu ako aj radosť našich detí aj v ďalších rokoch – už dnes spĺňame všetky požiadavky (aj podľa poslednej legislatívy z marca 2017)...

(viac pri osobnom stretnutí)

 
© 2012 Jasle Nitra s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by Weblife, design by Tadashi, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife. Počet prístupov: 157089